Πλοήγηση

Η ακριβής μέτρηση της εμπέδησης του κορμού είναι το κλειδί

Ανθρώπινο σώμα, 5 κυλινδρικά τμήματαΤο ανθρώπινο σώμα αποτελείται από 5 κυλινδρικά τμήματα: Τα χέρια τα πόδια και τον κορμό. Με την τεχνολογία της Biospace, ο κορμός μετράται απευθείας. Ο κορμός αποτελείται από διάφορα ζωτικά όργανα και τα μεταβολικά του χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά από άλλα σημεία του σώματος. Είναι πολύ σημαντική η ακριβής και απευθείας μέτρηση του κορμού, παρότι πολύ δύσκολη, διότι ο κορμός έχει πολύ χαμηλότερη αντίσταση σε σύγκριση με τα χέρια και τα πόδια.

Οι αντιστάσεις στα χέρια και τα πόδια κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 200~500Ω ενώ αυτές του κορμού είναι μεταξύ 20~30Ω. Παρόλο που έχει χαμηλή αντίσταση, ο κορμός καταλαμβάνει το 50% του συνολικού σωματικού βάρους.

Λάθος μέτρηση 1~2Ω στα χέρια και τα πόδια δεν έχει σχεδόν καμία επίπτωση στο τελικό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με τον κορμό όπου 1~2Ω είναι σημαντικό λάθος για το τελικό αποτέλεσμα μιας τόσο πολύπλοκης περιοχής όπως ο κορμός.

Συμπερασματικά η συνολική σωματική σύνθεση μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια μόνο όταν και η παραμικρή διαφορά στην εμπέδηση του κορμού μπορεί να διαγνωστεί.

Η μέτρηση πολλαπλών συχνοτήτων επιτρέπει ακριβείς μετρήσεις

Eνδοκυττάρια και εξωκυττάρια υγράΤο ηλεκτρικό ρεύμα έχει διαφορετική διεισδυτικότητα ανάλογα με την συχνότητα. Οι χαμηλές συχνότητες δεν μπορούν να διεισδύσουν μέσα από την κυτταρική μεμβράνη, μετρώντας έτσι την περιεκτικότητα υγρού έξω από τα κύτταρα. Οι υψηλές συχνότητες διεισδύουν μέσα από το περίβλημα, άρα επιτρέπουν την μέτρηση των υγρών μέσα στο κύτταρο. Χρησιμοποιώντας διαφορετικές συχνότητες ο InBody μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια τα ενδοκυττάρια υγρά. Η χρήση πολλαπλών συχνοτήτων μας δίνει επίσης την δυνατότητα καλύτερης ανάλυσης της σωματικής σύνθεσης. Ο InBody 230 βασίζεται σε διαφορετικές συχνότητες από 5-1000KHz και μας παρέχει διαφορετικά δεδομένα εμπέδησης για κάθε περιοχή του σώματος. Ο έλεγχος της οδού των κυμάτων υψηλής συχνότητας είναι πολύ δύσκολος, και αποτελεί μοναδική τεχνολογία του InBody.

Τα Ηλεκτρόδια αφής 8-σημείων προσφέρουν υψηλή επαναληψιμότητα

Ηλεκτρόδια αφής 8-σημείων Μετρώντας την αγωγιμότητα με οποιοδήποτε τύπο ηλεκτροδίων, είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε την αντίσταση που δημιουργείτε με την επαφή, αν θέλουμε να έχουμε σωστή μέτρηση αγωγιμότητας στο σώμα.

Ο InBody χρησιμοποιεί μια μοναδική μέθοδο τοποθέτησης των ηλεκτροδίων. Η μέθοδος 8-σημείων αφής διαχωρίζει το σημείο εκκίνησης του ρεύματος, με αποτέλεσμα η μέτρηση να ξεκινά πάντα από το ίδιο σημείο στον καρπό και τον αστράγαλο. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η υψηλή επαναληψιμότητα της μέτρησης αφού η αντίσταση δερματικής επαφής έχει αφαιρεθεί.

Χωρίς χρήση εμπειρικών δεδομένων

Εμπειρικές ΕκτιμήσειςΟι εμπειρικές εκτιμήσεις είναι δεδομένα που συλλέγονται με στατιστική παρατήρηση. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την διατίμηση της απόκλισης των συμβατικών μηχανημάτων BIA που μετράνε ολόκληρο το σώμα και όχι τμηματικά. Λανθασμένη εκτίμηση μπορεί να παρουσιαστεί σε άτομα που δεν εντάσσονται μέσα στα ιδανικά πρότυπα της σωματικής σύνθεσης.

Ξεχωριστές μετρήσεις αγωγιμότητας στα χέρια, τα πόδια και τον κορμό μας δίνουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα χαρακτηριστικά της πυκνότητας και της κατανομής της σωματικής σύνθεσης ενός ατόμου. Με τον InBody τα αποτελέσματα είναι απολύτως ακριβή ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλλο, το γένος ή το σωματότυπο.

Η Biospace είναι παγκοσμίως γνωστή για την εγκυρότητα και την επαναληψιμότητα της τεχνολογίας Inbody στην τμηματική μέτρηση και ειδικά για την μοναδική εγκυρότητα μέτρησης του κορμού. Δεν χρησιμοποιεί κανένα εμπειρικό στοιχείο στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων, γεγονός που την κατατάσσει ως την κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην μέτρηση της σωματικής σύνθεσης