Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος δείχνει τον βαθμό παχυσαρκίας. Βάλε το ύψος σου και το βάρος σου, ή σύρε το πράσινο μπαλονάκι μέσα στο διάγραμμα.

Βάρος
Ύψος

27.4
Υπέρβαρος

Διάγραμμα ΔΜΣ Cursor
Κατηγορία Δ.Μ.Σ
Ασιτία<16.5
Ελλιποβαρής16.5-18.5
Φυσιολογικός18.5-25
Υπέρβαρος25-30
Παχύσαρκος30-35
Κλινικά Παχύσαρκος35-40
Παθολογική Παχυσαρκία>40