Πλοήγηση

Πρώτη επίσκεψη

Η μέση διάρκεια της 1ης επίσκεψης είναι 45’ με 1 ώρα. Κατά την πρώτη σας επίσκεψή στο διαιτολογικό γραφείο πραγματοποιούνται:

Αναλυτικό ιατρικό ιστορικό

Αρχικά λαμβάνεται αναλυτικό ιατρικό ιστορικό οπού καταγράφονται όλες οι ασθένειες που πιθανά επηρρεάζουν ή επηρρεάζονται σημαντικά από τη διατροφή καθώς και οι γενετικοί προδιαθεσικοί παράγοντες σε κάποια ασθένεια. Για την ορθότερη λήψη του ιατρικού ιστορικού κατά την πρώτη σας επίσκεψη χρήσιμο θα ήταν να έχετε μαζί σας πρόσφατες αιματολογικές εξετάσεις.

Διαιτολογικό ιστορικό

Ακολουθεί αναλυτικό διαιτολογικό ιστορικό ώστε να προσδιοριστούν τυχόν λάθη & ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά της συνήθους δίαιτας του κάθε ατόμου. Ακολουθεί ο καθορισμός των στόχων, διαδικασία που γίνεται σε συνεργασιά με τον ίδιο ασθενή ώστε οι στόχοι να είναι εφικτοί

Σωματομετρήσεις

Προσδιορισμός τμηματικής σύστασης του σώματος με τον αναλυτή σωματικής σύνθεσης InBody 230 της Biospace. Ο αναλυτής αυτός διαθέτει εντυπωσιακό βαθμό εγκυρότητας 98,5%, παρέχοντας απόλυτα ακριβή αποτελέσματα τόσο στη συνολική σύσταση λίπους και μυών όσο και στην τμηματική.

Προσδιορισμός των δερματοπτυχών του σώματος με δερματοπτυχόμετρο Harpenden. Βοηθά την διατροφολόγο να εντοπίσει τυχόν ανωμαλίες στις δερματικές πτυχές έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν.

Μέτρηση συνολικού λίπους με τον λιπομετρητή Maltron BF 900.

Μέτρηση του βασικού μεταβολισμού με τον MetaCheck 7100 (εάν κριθεί απαραίτητη) με τη μέθοδο της έμμεσης θερμιδομετρίας. Η μέθοδος αυτή υπολογίζει τις θερμίδες που δαπανά ο οργανισμός σε ηρεμία, εκτιμώντας τον όγκο οξυγόνου που καταναλώνει ο οργανισμός. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται αν έχουμε αυξημένο ή χαμηλό μεταβολισμό.

Εξατομικευμένο διαιτολόγιο

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εξάγεται εξατομικευμένο διαιτολόγιο.
Η σύνταξη διαιτολογίου καθορίζεται όχι από το βάρος, ύψος, ηλικία και φύλλο του κάθε ατόμου, αλλά από την σωματική του σύσταση. Η ανάλυση της σωματικής σύνθεσης καθορίζει τις πραγματικές κυτταρικές ανάγκες, έτσι ώστε η σύσταση του διαιτολογίου να στοχεύει στη καθαρή και μόνο διάσπαση λίπους και όχι μυικού ιστού. Η μέθοδος αυτή δίνει στοιχεία, τα οποία καθοδηγούν τη διατροφολόγο, για το πως να επιλύει προβλήματα υγείας τα οποία προκύπτουν λόγω κλινικής παχυσαρκίας.
Ο ασθενής από τη δεύτερη επίσκεψη είναι σε θέση να αισθανθεί ότι το λίπος του διασπάται περισσότερο στα σημεία στα οποία υπάρχει μεγαλύτερος όγκος λιποκυττάρων. Επιπλέον αισθάνεται σωματική ευεξία, αφού το διαιτολόγιο σιτίζει τα κύτταρα του και όχι το λίπος του.
Στη διαμόρφωση του διαιτολογίου συμμετέχει ενεργά ο ασθενής ώστε το διαιτολόγιο να είναι υλοποιήσιμο & να διαμορφώνει έτσι την συμπεριφορά του ατόμου, ώστε να γίνει τρόπος ζωής μετά το τέλος του προγράμματος.

Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση είναι ανά 2, 3 ή 4 εβδομάδες. Η συχνότητα καθορίζεται από τη σωματική σύσταση του ασθενή. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης διαφορετικού διαιτολογίου για κάθε εβδομάδα. Εάν κριθεί απαραίτητο πραγματοποιούνται ενδιάμεσοι εβδομαδιαίοι έλεγχοι βάρους, χωρίς οικονομική υποχρέωση.
Σε κάθε νέα επίσκεψη πραγματοποιούνται εκ νέου σωματομετρήσεις, ελέγχεται η πορεία του ασθενούς, γίνεται συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που συνάντησε το άτομο κατά την πραγματοποίηση του διαιτολογίου και θέτονται νέοι στόχοι. Το κόστος της επίσκεψης είναι 45€.