Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (ΒΜΡ)

Ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος, το βάρος, την ηλικία και το φύλλο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ημερήσιων θερμιδικών αναγκών. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν διακρίνονται από μεγάλη ακρίβεια , σε σχέση με το αν λαμβάναμε υπόψη μόνο το βάρος. Αυτό που δεν λαμβάνει υπόψη της η μαθηματική φόρμουλα είναι η άλιπη μάζα σώματος δηλαδή ο λόγος της μυϊκής μάζας πρός το λίπος. Να θυμάστε ότι τα πιο αδύνατα σώματα χρειάζονται περισσότερες θερμίδες. Έτσι λοιπόν ο τύπος είναι πολύ ακριβής σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τα πολύ μυώδη σώματα (υποτίμηση θερμιδικών αναγκών) και τα άτομα με πολύ μεγάλο βαθμό παχυσαρκίας (υπερεκτίμηση θερμιδικών αναγκών).

Οτιδήποτε και να κάνουμε στη ζωή μας συνοδεύεται από κατανάλωση ενέργειας. Ο παρακάτω υπολογισμός του ΒΜΡ μας δείχνει τις θερμίδες που θα χρειαζόμασταν ημερησίως αν μέναμε όλη την ημέρα στο κρεβάτι.

Βάρος
Ύψος
Ηλικία

1373
Θερμίδες

Ο τύπος Harris Benedict

Για να υπολογίσετε τη συνολική ημερήσια θερμιδική ανάγκη πολλαπλασιάστε το ΒΜΡ με τον ανάλογο βαθμό δραστηριότητάς σας:

Δραστηριότητα

Υπάρχει άλλος τρόπος υπολογισμού;

Επιστημονική Ακρίβεια