Διατροφική αγωγή στη νηπιακή ηλικία

H διατροφική εκπαίδευση πρέπει να αρχίζει από πολύ μικρές ηλικίες έτσι ώστε στην ενηλικίωση να έχουμε την ικανότητα να διαχωρίζουμε τα τρόφιμα σε υγιεινά και σε λιγότερο υγιεινά. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα διατροφής και μετά από πρόσκληση του νηπιακού σταθμού της Αδαμάντιου σχολής οργανώθηκε μια παρουσίαση προς τα μικρότερα παιδιά του νηπιαγωγείου.

Πηγή: Αδαμάντιος Σχολή

Παρουσίαση στην Αδαμάντιο
Παρουσίαση στην Αδαμάντιο
Παρουσίαση στην Αδαμάντιο
Παρουσίαση στην Αδαμάντιο